CGI :: Banner
CGI :: Banner
CGI :: Banner

     บริษัท คัสตอม โกลบอล อินเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท คัสตอม โกลบอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท

     ดำเนินธุรกิจทางด้านการบริการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งส่งออกและนำเข้าและจัดหาพื้นที่ และค่าระวางบรรทุกให้กับลูกค้าโดยมีพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ (งาน) ด้านนี้มากกว่า 20 ปี เพราะพนักงานของเรามีใจรักด้านบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

     ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เราจึงได้รวมใจและรวมตัว (จุดประกาย) ก่อให้เกิด บริษัท คัสตอม โกลบอล อินเตอร์ จำกัด จำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของท่าน ให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ด้วยดี สมดั่งความมุ่งหมายของท่านและของเราความพึงพอใจของท่านคือสุดยอดของการบริการของเรา

     เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราต้องเติบโตควบคู่ไปกับท่าน

 • Air Freight
  Import and Export, Documentation, Air service, Project handling, Freight management service,Transportation
 • Sea Freight
  Documentation, Exhibition Freight forwarding, Sea service, Project handling, Freight management service, Transportation
 • Customs clearance
  Import and Export Customs clearance formalities, Shipping and Banking documentation service, Permits documentation Service, Board of Investment (B.O.I.) Documentation Service
 • Re-Export
  Application for import/export permits, Goods insurance
CGI :: Banner
CGI :: Banner
CGI :: Banner
CGI :: Banner
CGI :: Call
CGI :: Call
CGI :: E-mail